მომსახურება

ოვატო ჯორჯიას მეხუთე თაობის გაზის აპარატურას დაგიმონტაჟებენ კვალიფიცირებული ინჟინრები, რომლებმაც გადასამზადებელი სატრენინგო კურსები გაიარეს, იტალიიდან მოწვეული ინჟინრების მეთვალყურეობის ქვეშ. შესაბამისად ლოვატო ჯორჯიას მინიჭებული აქვს სერთიფიკატი, რომელიც ადასტურებს ლოვატო ჯორჯიას მაღალკვალიფიციურობას მეხუთე თაობის გაზის აპარატურის მონტაჟსა და კონფიგურაციაში.

გარანტიები

ოვატო ჯორჯიას ნებისმიერი მომხმარებელი მიიღებს 2 წლიან გარანტიას. საგარანტიო პირობები შემდეგია:


  • გარანტია მოქმედებს ორი წლის განმავლობაში ლოვატოს აპარატურის ყველა იმ დეტალზე, რომელიც თქვენს მაქანაში დამონტაჟდება


  • საგარანტიო პირობების ამოქმედებისას თქვენ უფასოდ მიიღებთ სათადარიგო ნაწილებს ასევე უფასოა ამავე ნაწილების შეცვლა / მონტაჟი


  • საგარანტიო მომსახურების მიღება შეგიძლიათ ლოვატო ჯორჯიას ნებისმიერ ფილიალში, მიუხედავად იმისა, თუ რომელ ფილიალში დაგიმონტაჟეს აპარატურა. მაგალითად, თუ თქვენ დაამონტაჟეთ აპარატურა თბილისში და მოულოდნელად თქვენ ავტოსატრანსპორტო საშუალებას წარმოექმნა უწესრიგობა, შეგიძლიათ მიაკითხოთ ლოვატო ჯორჯიას ქუთაისის, ბათუმის, თელავისა და ზუგდიდის ფილიალებს და მიიღოთ მომსახურება უფასოდ!